VILKÅR OG BETINGELSER

FastLEI-tjenesten (fast-lei.com) leveres af LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU er en officiel registreringsagent i LEI-systemet. Tjenesteudbyderen i serviceaftalen benævnes som FastLEI.

 

 1. For at ansøge om et LEI-nummer, skal du udfylde ansøgningsskemaet, indsende dine data og betale for tjenesten med kreditkort eller PayPal.
 2. Ansøgeren accepterer med indsendelse af formularen, at han/hun accepterer vilkårene og betingelserne for FastLEI. Ansøgeren giver alle rettigheder til, at FastLEI kan ansøge om et LEI-nummer på kundens vegne. 3. Ansøgeren bekræfter, at han/hun har fuld myndighed til at ansøge om et LEI på vegne af den juridiske enhed.
 3. FastLEI påbegynder LEI-registreringsprocessen kort efter, at kunden har betalt. Ansøgeren er klar over, at han/hun kan kontaktes for at fremlægge en tilladelse (fuldmagt) eller et andet bevis for, at ansøgeren er bemyndiget til at ansøge om et LEI på vegne af virksomheden.
 4. LEI-nummeret udstedes snarest muligt efter betalingen er sket. I de fleste tilfælde vil LEI-nummeret blive udstedt inden for maksimalt 24 timer. Men i nogle tilfælde kan det tage op til en hel uge.
 5. Hvis kunden har indsendt utilstrækkelige data, vil LEI Register kontakte kunden via e-mail eller det oplyste telefonnummer.
 6. Købet bliver set som endeligt, hvis dataene er indsendt og kreditkort-/Paypal-oplysningerne er indtastet til fremtidige abonnementsopkrævninger.
 7. FastLEI har ret til at afvise ansøgningen. I tilfælde af afvisning vil FastLEI tilbagebetale kunden det betalte beløb, minus omkostningerne til dækning af refunderingsgebyret. Refunderingsgebyret er 260 DKK.
 8. Ændring af næste fornyelsesdato betragtes som LEI-fornyelse.
 9. Med oprettelsen af et gratis LEI tilmelder kunder sig fremtidige automatiske månedlige LEI-fornyelser. Kunder kan til enhver tid framelde sig automatisk fornyelse selv før den første betalingsdato for den automatiske fornyelse. Til gavn for kunderne tilbyder FastLEI månedlige abonnementsbaserede automatiske LEI-fornyelser. Hvert abonnement flytter "næste fornyelsesdato" 1 måned ud i fremtiden.
 10. Den næste fornyelsesdato er altid angivet som første dato for den efterfølgende måned.
 11. Gældende lovgivning

Denne aftale og enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med den eller dens indhold eller indgåelse, henhører under og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.

 1. Jurisdiktion

Hver part accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i England og Wales har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller dens indhold eller indgåelse.

Priser og betalingsbetingelser:

 1. Gældende priser vises i afsnittet Prisliste, priser og opsigelse.
 2. Hos FastLEI betaler du ikke for administration af LEI-koden. Kunder vil kun blive opkrævet for at ansøge om LEI eller fornyelse af LEI-koden.
 3. Vi accepterer kreditkort- og Paypal-betalinger. FastLEI gemmer ikke kreditkortdata.
 4. Kreditkortbetalinger behandles af en tredjepart, og de oplyste data gemmes sikkert i deres database. Disse data bliver ikke videresendt til FastLEI
 5. Betalinger accepteres i DKK
 6. Priser og opsigelse.

5.1 Ny LEI-registrering: Priser i henhold til prislisten. Det månedlige abonnement vil blive opkrævet på ordretidspunktet og derefter på månedlig basis indtil opsigelsen.

5.2 LEI-fornyelse Priser i henhold til prislisten. Det månedlige abonnement vil blive opkrævet på ordretidspunktet og derefter på månedlig basis indtil opsigelsen.

5.3 Abonnementsopsigelse er gratis.

5.4 I tilfælde af opsigelse af månedligt abonnementet kan abonnementet ikke aktiveres igen. Derefter kan LEI kun fornyes på årlig basis.

5.5 LEI kan overføres til enhver anden LOU eller Registreringsagent. FastLEI har ret til at tillægge et gebyr på 20 £ for hvert LEI, der overføres fra vores administration eller til en anden tjenesteudbyder.